Avgör personligheten om individer passar in i ett nätverk? Ofta felaktigt antagande # 4 som påverkar effekten av många pågående organisationsförändringar

Det är ett ofta förekommande antagande att personer som kan utveckla ett bra nätverk och som är bra på att samarbeta är extroverta, sociala och med stort driv för att nå sina mål. Också antas ofta att det är personligheten som avgör om de blir en bidragande och prioriterad medlem i en grupp eller inte och… Continue reading Avgör personligheten om individer passar in i ett nätverk? Ofta felaktigt antagande # 4 som påverkar effekten av många pågående organisationsförändringar

Informella nätverk kan inte ledare utveckla och leda? återkommande antagande # 3

Många har perspektivet att de informella nätverk av organisationen kan ledare inte göra så mycket åt mer än värderingar. Bakgrunden till detta kan vara olika och en är tron att informella nätverk är ett resultat av enbart personliga relationer. En ofta förekommande övertygelse är att personligheter och individens egenskap är det som avgör om ett… Continue reading Informella nätverk kan inte ledare utveckla och leda? återkommande antagande # 3

Företagsledare har svårt att förstå hur de ska tillämpa social network verktyg för verksamhetsnytta – det är inte konstigt

Jag träffar många företagsledare och diskuterar effekthemtagningar av samarbete och Collaboration. Det är ofta mycket intressanta diskussioner och här är ett exempel på ett aktuellt ämne, sociala intranät Igår hade jag ett möte med en ledande chef på ett större svenskt företag. Vårt möte kretsade kring ”cross-selling” och hur de kan utveckla rätt samarbeten som… Continue reading Företagsledare har svårt att förstå hur de ska tillämpa social network verktyg för verksamhetsnytta – det är inte konstigt

Ofta förekommande antagande # 2. Alla ska vara sammankopplade med alla?

Företag startar många initiativ som ska fostra och utveckla interaktivitet och samarbete i en organisation. Även chefer använder ofta det, enligt min erfarenhet, felaktiga antagandet att ju fler relationer som finns desto bättre. Det är såklart en omöjlighet och inte heller eftersträvansvärt att alla är sammankopplade med alla och för samarbete är bristen på eller… Continue reading Ofta förekommande antagande # 2. Alla ska vara sammankopplade med alla?

Är värderingar i företag vägen till effektivt samarbete?

Igår höll jag ett seminarium om effektivt samarbete i produktutvecklingsprocessen. Om vi har ett företag  där vi lever våra värderingar, kommer vi då att undanröja hinder för samarbete? Med rätt värderingar så kommer bra samarbete automatiskt. Värderingar är viktigt och en stark möjliggörare av samarbete. Det finns i min mening även andra perspektiv som behöver… Continue reading Är värderingar i företag vägen till effektivt samarbete?

Ofta felaktigt antagande 1. Värdeskapande nätverk kräver mycket kommunikation?

För affärsdrivet samarbete (Collaboration) med fokus på resultat så finns inte någon annan ände att börja bloggen Collaborative Business än det faktum att vi måste värna om den tid vi spenderar på “Collaboration”. Som en kollega till mig uttryckte,” tiden är vår nya valuta”. Jag öppnar med en diskussion kring några som jag uppfattar ofta… Continue reading Ofta felaktigt antagande 1. Värdeskapande nätverk kräver mycket kommunikation?