Microsoft Social Summit om effekthemtagning av Social Networks intresserar er

McKinsey har in sin undersökning indikerat att Internal Social Networks har dubbelt så stort värde för organisationer än “customer facing” social networks. Om ni är intresserade av hur företag och organisationer har identifierat effekthemtagningar av Enterprise Social Networks så är ni varmt välkommen till Microsoft Social Summit. Agendan innehåller spännande talare och ämnen som jag tror… Continue reading Microsoft Social Summit om effekthemtagning av Social Networks intresserar er

Yammer – återuppbygger broar efter omorganisationen

Har ni haft en omorganisation? Har broarna i organisationen raserats? Återuppbygg broarna med nya effektiva social nätverk! Under lågkonjunturen har det pågått och pågår en ofta väldigt nödvändig rationalisering av företags administrativa funktioner. Det leder ofta till omorganisation där roller och befattningar rationaliseras bort och ansvar överförs till andra roller och befattningar. Det kan leda… Continue reading Yammer – återuppbygger broar efter omorganisationen

”Jag vill ha tillbaka min fasta arbetsplats”

–          Löd inlägget på ett intranät. Efter att under 2013 ha arbetat med flera företag som förändrat sitt kontor till en aktivitetsbaserad arbetsplats och öppet kontorslandskap så uppstår några reflektioner. Det finns många fördelar som medarbetare och företag kan få nytta av men även fällor som behöver undvikas. En intressant upptäckt är att många medarbetare… Continue reading ”Jag vill ha tillbaka min fasta arbetsplats”

Ny typ av uppföljning krävs vid införande av ett öppet och aktivitetsbaserade kontor

När medarbetare hade en standardiserad arbetsplats kunde chefer och ledare, på ett informellt sätt, skaffa sig insikt i hur medarbetare interagerar och samarbetar med varandra, eftersom medarbetaren då var fysiskt närvarande på kontoret. Den tiden är förbi och annan uppföljning måste till. Precis som Microsoft förespråkar i artikeln Det är bra att jobba hemma så… Continue reading Ny typ av uppföljning krävs vid införande av ett öppet och aktivitetsbaserade kontor

Ett omdiskuterat citat från 2013 om möjligheten till samarbete utan fysiska arbetsplatser

Mängder av svenska företag tömmer 1000-tals skrivbord varje dag för att spara kostnader och öka produktiviteten med möjligheten att jobba överallt. Ett av årens största citat enligt IDG belyser en annan åsikt. “För att bli den absolut bästa arbetsplatsen är kommunikation och samarbete avgörande. Därför måste alla arbeta sida vid sida.” Yahoos vd Marissa Mayer… Continue reading Ett omdiskuterat citat från 2013 om möjligheten till samarbete utan fysiska arbetsplatser

“Socialt dedikerade” är en viktig profil för att engagera medarbetare i företagens sociala nätverk.

Tiden är en knapp resurs och som jag diskuterat tidigare är slumpmässigt nätverkande och kontakter ett ineffektivt arbetssätt för en organisation, som vill skapa effektiva samarbeten. Samtidigt har medarbetare mycket annat att göra, så det kan vara utmanande att engagera dem överhuvudtaget och riskera att aktiviteten avtar. Ledare av samarbetsnätverk behöver skapa en balans mellan… Continue reading “Socialt dedikerade” är en viktig profil för att engagera medarbetare i företagens sociala nätverk.

Är vi rädda för att mäta effekter av samarbete?

Det är otroligt intressant att träffa, prata och lyssna på andra som är verksamma i samma eller angränsande områden och som kanske har andra ingångsvärden. Idag var jag på ett mycket intressant Nordic Intranet med många intressant talare, frågeställningar och fick nya reflektioner. För den som vill följ även Twitterflödet #norintra. Jag har tidigare skrivit i en ett blogg inlägg att… Continue reading Är vi rädda för att mäta effekter av samarbete?

70 % av anställdas tid spenderas på interaktivitet – är det effektivt?

I en studie av McKinsey lägger medarbetare i kunskapsintensiva organisationer 28 timmar/vecka på interaktivitet med andra medarbetare. Hur engagerade är företagsledare i hur medarbetare samarbetar? Företagsledare har ofta strategier för synergier mellan verksamhetsområden och kundfokuserade värdeflöden som en prioriterad fråga. Med en ökad komplexitet i både produkter och kundbehov så inser de att behovet av… Continue reading 70 % av anställdas tid spenderas på interaktivitet – är det effektivt?

Är förtroende viktigt? Hur skapar ni förtroende i er organisation, vet ni hur mycket förtroende ni har?

Förtroende, ”the one thing that makes collaboration work” som Larry Prusak skriver i HBR bloggen, förtroende är det som får samarbete att ske. Är det så och i så fall hur stort intresse har företagsledare för det? Förtroende är viktigt för effektivt samarbete, det är nog de flesta ense om men det är inte detsamma… Continue reading Är förtroende viktigt? Hur skapar ni förtroende i er organisation, vet ni hur mycket förtroende ni har?

Vågar vi dela med oss av en gemensam framtid

Collaboration och samarbete sprider sig och blir en alltmer integrerad del av, våra arbetssätt, IT system och hur företag vill integrera öppenhet, proaktivt dela information in i sin kultur och värderingar. Collaboration och samarbete sprider sig och blir en alltmer integrerad del av våra arbetssätt, IT- system och av hur företag vill integrera öppenhet. Dvs… Continue reading Vågar vi dela med oss av en gemensam framtid