Hög kostnad för koordinering i många organisationsstrukturer

Förenkla, förenkla, förenkla hörs ofta på företag och ”Simplicity” är ett värdeord för många företag och det finns många skäl  till det, inte minst vad gäller dagens arbetssätt och företagens organisationsstrukturer. Behöver det vara svårt?  Dagens företagsstrukturer är långt ifrån enkla. Företagsledare har anpassat sig till en ökad komplexitet i form av fler konkurrenter, snabb… Continue reading Hög kostnad för koordinering i många organisationsstrukturer

Under banderollen ‘One company’

Du har säkert hört uttrycket One company (t.ex. One Wexxa) förut, och är det inte något som sägs på ditt företag så har du antagligen stött på det i ett annat sammanhang. Idén är att skapa en företagskultur som är så stark att den genomsyrar ett företag så till den grad att hela företaget upplevs… Continue reading Under banderollen ‘One company’

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen

Rörelsen för den aktivitetsbaserade arbetsplatsen sveper över svensk industri som nästa stora trend i att förändra hur vi arbetar. Det finns fantastiska fördelar med förändringen i den fysiska arbetsmiljön och till stor del möjliggörs den av teknologiska framsteg i hur vi kommunicerar med varandra. Däremot finns det en hake, eller ett problem, med vissa delar… Continue reading Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen

Vem ansvarar för negativa effekter av ”Innovationer”?

Innovationer uppstår i alla delar av en organisation och utanför företaget. Jag har tidigare belyst det viktiga perspektivet av mångfald för att förbättra Innovationsförmågan. Det är en viktig insikt att skapa sig för att Innovativa idéer ska bli lyckade men vad händer med Idéer som implementeras men som inte håller måttet, vem tar ansvar för dessa?… Continue reading Vem ansvarar för negativa effekter av ”Innovationer”?

Integratörer skapar tillväxt av Innovationen

Har du någonsin hört företagsledare säga att de inte behöver förbättra sin Innovation, eftersom de anser sig vara klara? Nej givetvis inte, utan det är något som ständigt är en het fråga och verkar vara hetare än någonsin. Får företag ut effekten av initiativ kring Innovation?

När det pratas om Innovation så är det ofta ett fokus på generering av Idéer och det är givetvis en vital del för Innovation. Företagens innovationsförmåga består inte bara av hur många idéer vi skapar utan hur vi tar fram dem. Är idén skapad av ett nätverk med mångfald eller i ett heterogent nätverk? Vår erfarenhet är att det dessutom är mycket viktigt att Innovationsnätverken innehåller integratörer för att nå önskad effekthemtagning genom att gå från idé till lyckad implementering. Det är för många idéer där implementationen inte fullföljs.

För att öka företagets förmåga behövs därför att det identifieras medarbetare som kan agera integratörer mellan idéskapande och implementering av idéer. Integratörer bör både ha egenskapen av en specialist eller i vilket fall stort intresse för iden samt ett nätverk som innebär att de kan påverka medarbetare i organisationen och/eller kunder för att innovationen ska implementeras med lyckad effekthemtagning. Det är inte alltid naturligt att identifiera medarbetare som kan ta den informella ledarrollen. Dessutom ökar påverkan om dessa integratörer och ambassadörer (promotor i bilden, nedan) nomineras av kollegor eller kunder.

 ambassadörer

Genom att analysera företagets Innovationsnätverk(bilden nedan.) kan ledare identifiera dessa identifiera ambassadörerintegratörer respektive ambassadörer och därmed öka företagets Innovationsförmåga. Enligt studier av Boston Consulting Group har dessa innovatörer en viktig egenskap i organisationer som vill minska komplexiteten i organisationen och generellt förbättra företagets kollaborativa förmåga. Att identifiera integratörer är också viktigt för att ledningen ska kunna hantera risker och minska sårbarheten, om nyckelpersoner lämnar företaget innan implementationen har nått ”The Tipping Point, som Glaswell beskriver, the moment of critical mass”.

Kan Yammer reducera komplexiteten i er organisation?

Företagsledare strävar i allt större utsträckning efter enkelhet. Som jag skrev i en tidigare blogpost, kan ett steg vara att, istället för att införa kostsamma mellannivåer i en organisation, tillsätta integratörer, med funktion att sammanlänka företagets affärsprocesser. Teknisk utveckling skapar också nya förutsättningar för nya roller, som integratörer, att vara effektiva. Verktyg som Yammer ger… Continue reading Kan Yammer reducera komplexiteten i er organisation?

Minska komplexiteten i er organisation genom att tillsätta integratörer

Jag har under senaste tiden haft flera dialoger med företag som har målsättningen att förenkla hur de arbetar. Många företag har infört komplexa organisationsstrukturer som idag upplevs i det närmaste obsoleta. Det uppstår ofta konflikter mellan kundnära processer, som behöver vara responsiva mot kunder och omvärld, och mer standardiserade processer av den mindre kostsamma typen… Continue reading Minska komplexiteten i er organisation genom att tillsätta integratörer

Innovation kräver rätt samarbete

En ofta förekommande, i mina ögon felaktig, uppfattning är, att ju mer vi kommunicerar, desto bättre samarbete får vi. Tiden är vår nya valuta och den är knapp, vilket ställer höga krav på effektiv och affärsnyttig kommunikation och samarbete i organisationer. För att vara innovativa måste vi interagera med rätt personer beroende på sammanhang och… Continue reading Innovation kräver rätt samarbete

Väntetider sänker utvecklares produktivitet men Sociala Nätverk kan förkorta väntan och öka produktiviteten med 15 %

En ofta förekommande brist för att organisationer att bli mer ”lean” och agil är att det ofta uppstår flaskhalsar som skapar väntetider i flödet. I en undersökning av Electric Cloud beskriven av IDG uppges det att utvecklare tappar nästan 10 timmar per vecka i väntetid. Dessutom uppges att nästan 7 timmar per vecka spenderas på… Continue reading Väntetider sänker utvecklares produktivitet men Sociala Nätverk kan förkorta väntan och öka produktiviteten med 15 %

Nyckeln till snabbare etablering av Sociala Nätverk

I tisdags var vi med på ett riktigt bra event Microsoft Social Summit. Dagen arrangerades av Microsoft med många bra talare i en bra lokal med många besökare på plats. Som utställare var det intressant att lyssna på vad besökare och presentatörer var intresserade av. Ett intresse var att skapa rätt engagemang i sociala nätverk… Continue reading Nyckeln till snabbare etablering av Sociala Nätverk