Digitalisering stöder förändringsledning

Digitalisering skapar nya möjligheter till att driva förändring. Digitalisering är nödvändigt, dels för att förändringsprogram ska kunna levereras i tid och för att nå det önskade resultatet av förändringen. Utmaningen växer också kontinuerligt, då förändring är ett konstant tillstånd medarbetare befinner sig i. Många förändringar är ofta av komplex natur och berör flera delar i… Continue reading Digitalisering stöder förändringsledning

Finns risken att kompetens förloras med ett aktivitetsbaserat kontor?

Vi arbetar i ett aktivitetsbaserat kontor och likt många andra företag och organisationer som klassas som kunskapsintensiva organisationer inför flexibla och aktivitetsbaserade kontor det ger oss många möjligheter och fördelar. Vi vet från undersökningar och forskning, ex McKinsey, att kunskapsarbetare lägger > 70% av sin tid på interaktivitet med andra för att få sina arbetsuppgifter utförda. Vi vet också… Continue reading Finns risken att kompetens förloras med ett aktivitetsbaserat kontor?

Från funktionell optimering till effektiva samarbetsmodeller

När dagens organisationsmodeller skapades var de influerade av ett linjärt optimeringsarbete likt det som var effektivt under industrialiseringen. Idag diskuteras ofta hur vi ska bryta upp siloorienterade organisationer som är en konsekvens av resursoptimering per ”produktionslina”. Hur ska detta genomföras för att inte tappa den effektivisering som silon hjälp till att skapa? Nu är företagens omvärld… Continue reading Från funktionell optimering till effektiva samarbetsmodeller

Hög kostnad för koordinering i många organisationsstrukturer

Förenkla, förenkla, förenkla hörs ofta på företag och ”Simplicity” är ett värdeord för många företag och det finns många skäl  till det, inte minst vad gäller dagens arbetssätt och företagens organisationsstrukturer. Behöver det vara svårt?  Dagens företagsstrukturer är långt ifrån enkla. Företagsledare har anpassat sig till en ökad komplexitet i form av fler konkurrenter, snabb… Continue reading Hög kostnad för koordinering i många organisationsstrukturer

Under banderollen ‘One company’

Du har säkert hört uttrycket One company (t.ex. One Wexxa) förut, och är det inte något som sägs på ditt företag så har du antagligen stött på det i ett annat sammanhang. Idén är att skapa en företagskultur som är så stark att den genomsyrar ett företag så till den grad att hela företaget upplevs… Continue reading Under banderollen ‘One company’

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen

Rörelsen för den aktivitetsbaserade arbetsplatsen sveper över svensk industri som nästa stora trend i att förändra hur vi arbetar. Det finns fantastiska fördelar med förändringen i den fysiska arbetsmiljön och till stor del möjliggörs den av teknologiska framsteg i hur vi kommunicerar med varandra. Däremot finns det en hake, eller ett problem, med vissa delar… Continue reading Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen

Vem ansvarar för negativa effekter av ”Innovationer”?

Innovationer uppstår i alla delar av en organisation och utanför företaget. Jag har tidigare belyst det viktiga perspektivet av mångfald för att förbättra Innovationsförmågan. Det är en viktig insikt att skapa sig för att Innovativa idéer ska bli lyckade men vad händer med Idéer som implementeras men som inte håller måttet, vem tar ansvar för dessa?… Continue reading Vem ansvarar för negativa effekter av ”Innovationer”?