Myt #3. Vi känner till vilka som ingår i våra nätverk

Jag, Tove Östlund, gästbloggar här på Wexxa´s blogg. Med stöd i forskning och expertis reder jag ut myter om nätverk och ledarskap. Detta är det tredje och sista blogginlägget i serien.

 

Vi tror oss veta vilka personer vi kan vända oss till i olika situationer. Magkänslan säger oss var vi har förtroende för att bli rekommenderade, få vidareutveckla våra idéer eller få stöttning vid problemlösning. Det är möjligt att du är en av dem med bra magkänsla, men de flesta av oss känner sällan till hur vårt nätverk egentligen ser ut.

En studie med titeln “Are You Your Friends´s Friend? Poor Perception of Friendship Ties Limits the Ability to Promote Behavioral Change.”, visar att få av våra relationer faktiskt är ömsesidiga. Hälften av dem som du anser dig ha en god relation med, skulle INTE säga det samma om dig!

 Studien genomfördes på management studenter, varav många kan vara framtidens ledare. Att inte känna till sitt nätverk kan begränsa deras förmåga att få med sig andra och kunna agera tillsammans. Men dessa siffror gäller inte enbart studenter. Flera liknande studier inom psykologi har gång på gång påvisat liknande resultat, där upp mot 66% av våra relationer inte är ömsesidiga. Vi har generellt en dålig insikt i våra nätverk.

Våra relationer är alltså inte så uppenbara som vi först tror. Att våra nätverk dessutom består av indirekta relationer, komplicerar saken ytterligare. Vilka relationer har dina kollegor och vänner i sin tur med andra? Och är dessa relationer verkligen ömsesidiga? Nätverk blir snabbt komplexa och om vi inte känner till dess sanna egenskaper så blir det svårt att nyttja dem effektiv.

NetworkContacts2b
En persons direkta nätverk i en organisation.
NetworkContacts3b
Samma persons nätverk blir snabbt komplext då även indirekta kontakter inkluderas. I detta fallet får personen begränsad input ifrån andra delar av organisationen.

När vi saknar kännedom om våra nätverk är det även lätt att hamna i ”formalitet”-fällan. Enligt Rob Cross, forskare inom organisation och sociala nätverk, är det vanligt att förväxla sitt nätverk med den formella strukturen på företaget. Många vänder sig till personer som ingår i samma grupp eller till personer med en specifik titel. Detta kan stjälpa en ledares karriär och företaget effektivitet. Om du vill kunna påverka bör du istället vända dig till personer som har högt förtroende och inflytande hos andra. Titeln avslöjar inte alltid vilka dessa inflytelserika personerna är.

 

 

Enligt Thomas Petersen, rådgivare inom organisation och samarbete, kan dessa inflytelserika individer ibland vara oväntade och osynliga för dig.

– Ofta är 2 av 3 informella ledare helt okända för ledningsgruppen, vilket kan ställa till problem. Det finns en risk att ledare tar upp sin och andras dyrbara tid utan att beslut och vision får genomslag. Samtidigt finns dolda resurser i form av viktiga nyckelpersoner som inte involveras. Denna omedvetenhet leder till ineffektiva samarbeten!

Vi är även omedvetna om hur mycket våra nätverk faktiskt påverkar oss. Vi ser oss själva som individer som följer vår egen vilja, när vi i själva verket kopierar andras beteenden, lär oss och inspireras i stor utsträckning. Vilka som ingår i våra nätverk är avgörande för hur vi beter oss och vilka resultat vi uppnår. Nicholas A. Christaki, forskare på Yale, uppmanar oss till att värdesätta denna påverkan. Han jämför nätverk med sammanlänkade kolatomer. Beroende på hur kolatomer länkas samman, fås helt olika egenskaper; hårt som diamant eller sprött som grafit. Vilket som är bäst bero på vilket syfte vi har. Vi bör tänka på samma sätt när det gäller våra nätverk. Nätverk får olika egenskaper beroende på hur vi länkar samman människor! Vill vi bli innovativa behöver vi länka samman människor för att sprida och genomföra idéer. Vill vi istället fokusera på kostnadseffektivitet, bör vi istället länka samman människor för att koordinera arbetsuppgifter smidigt.

Vilka som är våra direkta och indirekta relationer kommer att påverka våra beteende och det resultat vi tillsammans uppnår. Idag känner du troligen inte till vilka som ingår i ditt nätverk, men du har all anledning att ta reda på det och utforma nätverket för önskade egenskaper!

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s