Myt #2. En bra ledare skall vara extra involverad och central i nätverket (5min)

Jag, Tove Östlund, gästbloggar här på Wexxa´s blogg. Med stöd i forskning och expertis reder jag ut myter om nätverk och ledarskap. Detta är andra inlägget i en serie av tre blogginlägg.

Det kan vara tufft att hinna med alla möten, svara på mejl och telefonsamtal. Som ledare är du kanske redan involverad i många projekt, fattar beslut och stöttar anställda i ett högt tempo. Samtidigt är du den som många önskar mer kontakt med. Ledare i denna position kan upplevas som viktiga tillgångar för organisationer och det är lätt att tro att karriärmöjligheter ligger framför dem, men experter pekar på motsatsen.

Rob Cross, forskare inom organisation och sociala nätverk, har genom sina studier visat att personer som agerar enligt myten riskerar att hamna i en karriärsfälla. Att vara högt involverad och central i nätverket innebär nämligen en överbelastning för individen. Vid överbelastning sjunker kvalitén i arbetet och chanser att ta sig an nya viktiga projekt går förlorade. Därmed får dessa personer svårt att ta sig vidare och utvecklas.

Thomas Petersen, rådgivare inom organisation och samarbete, förklarar att positioner som denna är ineffektiva dels för individen, men även för organisationen. En ledare som är involverad i mycket skapar nämligen ineffektiva beroenden inom organisationen.

“Vi kallar dessa positioner för ”flaskhalsar”. Många ledare gör sig själva och organisationen en otjänst när de bygger upp ett nätverk där alla måste gå igenom dem själva för att arbetet skall fungera. Detta resulterar i att ledaren blir överbelastad och att arbetet går trögt.”

Thomas poängterar att en ledare som är stark i sitt nätverk, är inte samma sak som att ledaren har ett starkt nätverk. Skillnaden syns i nätverksgraferna nedan, där båda nätverken har lika många länkar men olika fördelning. Ett svagt nätverk med  en flaskhals innebär att kunskap inte sprids vidare och att beslutsfattande tar lång tid eftersom allt går igenom en person. Frustration byggs upp hos medarbetare som ofta anser att ledaren i fråga bör vara mer tillgänglig. Denna inställning kan komma att ytterligare förvärra situationen, eftersom ledaren blir mer och mer överbelastad i strävan om närvarande och kommunikativt ledarskap.  Ett starkt nätverk innebär att arbetet kan ske utan att allt behöver gå igenom ledaren själv. Medarbetarna kan istället vända sig till varandra, dela kunskap och fatta beslut smidigare vilket för organisationen framåt.

Svagt nätverk med flaskhals
Svagt nätverk med flaskhals
Starkt nätverk utan flaskhals
Starkt och effektivt nätverk

 

 

 

 

 

 

 

 

För att vi ska kunna undvika fällan behöver vi förstå hur dessa flaskhalsar uppstår. Rob Cross beskriver att flaskhalsar delvis beror av ledarens egna beteende. Vissa ledare är hårt kontrollerande med hög centralisering av beslut och lite informationsdelning. Andra tar ett stort ansvar och upplever ledarrollen som en expertroll där de skall kunna svara på alla frågor och vara delaktiga i alla beslut. Dessa beteenden leder till överbelastning och en flaskhals har uppstått.

För att undvika en flaskhalsposition bör du alltså prioritera vilka projekt du engagerar dig i. Var inte involverad i allt, använd din energi där den är som mest värdefull! Bjud även in andra som hamnar i det perifera nätverket till att ta ett större ansvar.

Dessa råd är dock inte alltid så lätta att följa i praktiken. Ledarens beteende är en nämligen en produkt av det system den ingår i! Andra måste självfallet också vara villiga att avlasta, och ofta krävs en omorganisering när problemet ligger på system-nivå och inte hos individen.

Thomas Petersen har sett att ledare i vissa situationer är extra utsatta. I stora eller snabbt växande organisationer samt vid förvärv och större förändringsprojekt, bör man som ledare vara extra vaksam. Då ökar ofta ansvaret och pressen på ledare utan att mindre värdeskapande aktiviteter sållas bort. Thomas beskriver ett case som tydligt visar på utmaningen med flaskhalsar.

“Wexxa arbetade tillsammans med ett företag där vi fann att flera ledare blivit flaskhalsar. På grund av sin formella titel förväntades dessa ledare delta i orimligt många projektstyrgrupper samtidigt. De stressade från möte till möte där viktiga beslut skulle fattas. Det visade sig att dessa ledare fattade motsägande beslut i de olika grupperna. Överbelastningen innebar nämligen begränsad insikt i projekten. Detta är självklart inte bra, varken för individen eller för organisationen.”

Att vara extra involverad och ha en central position gör dig alltså till en flaskhals. Du blir en ineffektivt utnyttjad resurs! Din tid och närvaro skall istället spenderas där ditt bidrag är som viktigast. Om du misstänker att du själv eller någon i ditt nätverk har blivit en flaskhals så går det att utvärdera och aktivt förbättra det individuella beteendet. Men våga även ta upp problemet med dina kollegor. Ofta behövs gemensamma krafttag och förändring på organisatorisk nivå!

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s