Myt #1. Framgångsrika ledare har stora nätverk (5min)

Jag, Tove Östlund, gästbloggar här på Wexxa´s blogg. Med stöd i forskning och expertis reder jag ut myter om nätverk och ledarskap i en serie om tre blogginlägg. Här kommer det första.

 

Vi har hört det många gånger förut, nätverkande är oerhört viktigt för framgång. Vi matas med tips och trix för hur vi kan bli bra på att nätverka och allt som oftast ligger fokus ligger på mängden kontakter. Stora nätverk sägs nämligen hålla oss uppdaterade och innovativa, öka chansen att bli rekommenderade eller hitta samarbetspartners. Forskning visar däremot att resultat och framgång inte korrelerar med stora nätverk. Att som ledare lägga dyrbar tid på mängden kontakter är tvärtom ineffektivt.

Rob Cross, forskare inom organisation och nätverk, visar genom sina studier att ledare som presterar väl inte utmärker sig genom stora nätverk. Istället har de tre förmågor gemensamt som vi kan lära av. Den första är förmågan att skapa nätverk med ömsesidigt förtroende.

Nätverk med ömsesidigt förtroende byggs upp då ledare engagerar sig i personlig kontakt och relationer, snarare än mängden kontakter. Thomas Petersen har genom åren som rådgivare inom organisation och samarbete, mött företag vars ledare saknat förtroende. Relationer utan förtroende har visat sig ineffektiva och leder sällan till annat än frustration. För vem vill delge en ledare känslig information eller backa upp dess förslag på förändring utan förtroende? Det säger sig självt att dessa ledare har svårt att få genomslag.

Thomas förklarar även att ett starkt nätverk byggs upp av ömsesidigt förtroende i flera led, där både direkta och indirekta relationer är avgörande för framgång. Nätverksgrafen nedan visar ett förenklat exempel. Om en person i ledningsgruppen (blå) har ömsesidigt förtroende med mellan-chefer(grå), men mellan-cheferna i sin tur saknar förtroende hos medarbetare(grön), är nätverket svagt.  Detta svaga nätverk innebär att det kommer bli tidskrävande och frustrerande att genomföra förändringar.

Indirekta relationer
Ledningsgrupp med svagt indirekt nätverk

Dina möjligheter som ledare skapas alltså genom direkta men även indirekta relationer. Detta för oss vidare till den andra gemensamma förmågan för väl presterande ledare; förmågan att positionera sig för ett starkt indirekt nätverk. Genom att bygga direkta relationer med personer som i sin tur har ett högt förtroende och inflytande hos andra, skapar man ett starkt nätverk med relativ få direkta relationer.

Direkta och indirekta förtroenden är relevanta oavsett organisation och mål. När mycket står på spel och vi behöver fatta avgörande beslut så ökar vikten av förtroende ytterligare. Att vara president och beslutsfattare för världens stormakt kräver alltså en hel del förtroende, något Trump har insett. Genom att omge sig av släktingar och likasinnade samt göra sig av med dem vars förtroende saknas, bildar Trump ett nätverk med ömsesidigt förtroende. Detta beteende är en genväg som sällan fungerar i längden. Väl presterande ledare har nämligen en tredje förmåga gemensamt; förmågan att skapa breda och öppna nätverk.

Ett brett och öppet nätverk innebär att ledaren länkar ihop olika grupper och lär av experter som kompletterar den egna kunskapen. Inom organisationer ser vi ofta tendenser till ingropus och outgroups kring ledare, där ledare stärker ingroups-band till dem som är mest likasinnade och lojala. Detta bidrar till att lärande och beslutsfattande sker med snäv verklighetsförankring. Därmed är det viktigt att skapa förtroende över strukturella gränser. Run Burt, forskare inom organisation och nätverk, visar genom sina grafer att personer med breda och öppna nätverk har högre kvalité på idéer samt får högre omdömen, kompenseras och befordras i större utsträckning.

Run Burt Grafer.png

Ledarens nätverk har alltså stor betydelse för framgång. Som ledare är det väl investerad tid att utvärdera och aktivt förbättra de förmågor som bygger ett effektivt nätverk. Hur arbetar du med ömsesidigt förtroende? Är du medveten om din indriekta positionering? Och är ditt nätverk öppet och brett, eller får du informtion enbart ifrån likasinnade? Så glöm stora nätverk och börja istället nätverka effektivt!

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s