Digitalisering stöder förändringsledning

Digitalisering skapar nya möjligheter till att driva förändring. Digitalisering är nödvändigt, dels för att förändringsprogram ska kunna levereras i tid och för att nå det önskade resultatet av förändringen.

Utmaningen växer också kontinuerligt, då förändring är ett konstant tillstånd medarbetare befinner sig i. Många förändringar är ofta av komplex natur och berör flera delar i en organisation.  Nya förutsättningar uppstår kontinuerligt.

Komplexa förändringar kräver snabba och informerade beslut. Det krävs också en flexibel respons på de nya förutsättningarna. Den måste ta i beaktande många perspektiv och initiativ, som mer ofta än sällan spänner över såväl geografiska som organisatoriska gränser.

Fler behöver engageras i förändringsarbeten och det ställer ökade krav på hur förändringsledare driver arbetet. Genom att analysera vem medarbetare vänder sig till för information, expertis och beslut kan informella ledare identifieras som kan agera ambassadörer/coacher och driva digitaliseringen som vår kund NCC beskriver i blogginlägget är en framgångsfaktor.

Digitala lösningar för exempelvis Enterprise Social Network (ESN)  kan ge förändringsledare en ökad förmåga till ett kollaborativt och flexibelt arbetssätt. TransitionVi  tror att med mer “collaborativa modeller” engageras intressenter effektivare  och implementationstider förkortas avsevärt. Nedan är 4 exempel på hur ESN-verktyg som Yammer kan användas:

  1. Support i realtid – verktyg som Yammer ger möjlighet att både få feedback och få hjälp av aktiva experter och ambassadörer i realtid när support behövs. När nya förutsättningar kommer är det viktigt att snabbt kunna ge stöd till de som berörs.
  2. Personlig information – Intressenter kan prenumerera på information som är personifierad utifrån det sammanhang de befinner sig och kan anpassas på ett dynamiskt sätt. Informationsbehov förändras kontinuerligt och intressenter behöver kunna förändra vilken information de behöver och på vilket sätt de ska ha den.
  3. Bättre integration – Förändringsledare kan integrera medarbetare över organisatoriska gränser för att komma med idéer och hitta lösningar som fungerar tvärs organisationen. Med komplexa förändringsarbeten och företagsövergripande processer blir integrationen av medarbetare över gränser en kritisk aktivitet.
  4. Hitta experten – Genom att visualisera medarbetares nätverk och relationer blir det enklare att komma i kontakt med rätt person. Experter kan snabbt hitta andra experter för att lösa problem som har många dimensioner. En kritisk framgångsfaktor är att identifiera ambassadörer och genom att visualisera de sociala nätverken i organisationen kan de mest lämpade ambassadörerna identifieras och samverka för en snabbare och hållbar förändring.

När digitala verktyg används till förändringsledning kan ledare analysera aktiviteter i systemet och följa upp progressen så rätt beteende utvecklas. En större andel av medarbetarna i organisationen kan engageras vilket  ger förutsättningar för att driva förändringarna snabbare och med en ökad kvalitet i leveransen.

Digitaliseringen ger ledning insikt i vad som verkligen pågår i organisationen och vilka beteenden de behöver uppmuntra för att driva transformationen på ett effektivt sätt.

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s