Från funktionell optimering till effektiva samarbetsmodeller

När dagens organisationsmodeller skapades var de influerade av ett linjärt optimeringsarbete likt det som var effektivt under industrialiseringen. Idag diskuteras ofta hur vi ska bryta upp siloorienterade organisationer som är en konsekvens av resursoptimering per ”produktionslina”. Hur ska detta genomföras för att inte tappa den effektivisering som silon hjälp till att skapa?

Nu är företagens omvärld och kontext mycket mer dynamisk och förändringstakten som medarbetare behöver reagera mot, är betydligt högre. Komplexiteten för företag har också ökat med många produktgrupper, olika kundbehov och teknisk utveckling.

Ledningsgrupper har, för att bemöta en ökad komplexitet, skapat regionkontor, matrisorganisationer, affärsområden, som i sin tur skapar komplicerade organisationer och beroenden. Initiativ under banderollen “ONE Company” startas.

Som Yves Morieux presenterar i sitt TedTalk finns det ett antal regler för att förenkla komplexa organisationer. Genom att fokusera på integration, att belöna de som samarbetar och att verkligen förstå olika rollers uppgifter skapar man, enligt Morieux, effektiva samarbetssätt.Transition

På Wexxa är vi övertygade om transformationen från ”demand and control” till ”Collaborative models”. I DN’s artikel, “så arbetar framtiden företag”, framgår att många nordiska chefer är av samma uppfattning.

Företagsledare behöver skaffa sig bättre kunskaper om hur man effektiviserar interaktivitet över organisatoriska gränser, som komplement till att optimera resurser i den egna enheten, läs produktionslinjen. Utan den kunskapen är det lätt att köra i dike.

brygga i nätverk

www.wexxa.se visar vi exempel på hur vi arbetar med att förenkla ”Collaboration”. Om

  • hur vi identifierar ”integratörer”, för att öka tvärfunktionellt samarbete
  • ambassadörer som driver samverkan
  • kartläggning av samarbetsmönster för att förenkla hur medarbetar kan skapa nätverk och implementera kollaborativa arbetssätt.broker bild

Vilka är integratörer i er verksamhet? Var finns flaskhalsar i samarbeten? Vilka samarbetsmodeller behövs för att kunna exekvera företags strategi?

 

 

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s