Hög kostnad för koordinering i många organisationsstrukturer

Förenkla, förenkla, förenkla hörs ofta på företag och ”Simplicity” är ett värdeord för många företag och det finns många skäl  till det, inte minst vad gäller dagens arbetssätt och företagens organisationsstrukturer. Behöver det vara svårt? Simplicity

Dagens företagsstrukturer är långt ifrån enkla. Företagsledare har anpassat sig till en ökad komplexitet i form av fler konkurrenter, snabb teknisk utveckling, globalisering, transparens, fler produkter och fler marknader etc. Utmaningen är att det har skapat komplicerade strukturer i form av divisioner, regionala kontor, många organisationslager, specifika stabsfunktioner som i många fall bara ökar komplexiteten och lägger sig som en skatt (kostnad) av komplexitet, som ett lager, det påverkar arbetssätt och försämrar möjligheten till snabb respons.

För en kund har vi nyligen kartlagt deras nätverken i organisationen med avseende på att identifiera nya idéer mellan affärsområden. Analysen gav att samarbetet mellan affärsområden hade tydliga brister vilket är en svaghet men trots allt en något förväntad sådan. Affärsområden hade en tilltro att de skulle få stöd  från staber på koncernnivå. Analysen visade dock, att under 10% av medarbetare på koncernnivå hade relationer och kontakter för att effektivt underlätta samarbetet mellan affärsområden.

Att så få medarbetare har rätt nätverk för att underlätta samarbete mellan affärsområden var överraskande. Med dessa svagheter i nätverket kommer kostnader av bortkastad tid, långa ledtider och många koordineringsmöten. Naturligt kommer frågan, hur mycket kostar våra koncernfunktioner idag och är det värt kostnaden om koncernen inte effektiviserar integration mellan affärsområden?

Vad kostar denna komplexitet företag? Vilken förväntan finns på koncernstaber? Fyller staber rollen att förenkla samarbetet eller är kostnaden för dessa staber onödigt hög?  broker bild

Vi ser att många organisationer kan förenklas och integreras bättre genom att tillsätta individer med ansvar för integration på rätt platser i den operativa verksamheten.

Läs mer om integratörer här: Minska komplexiteten i er organisation genom att tillsätta integratörer 

 

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s