Under banderollen ‘One company’

Du har säkert hört uttrycket One company (t.ex. One Wexxa) förut, och är det inte något som sägs på ditt företag så har du antagligen stött på det i ett annat sammanhang. Idén är att skapa en företagskultur som är så stark att den genomsyrar ett företag så till den grad att hela företaget upplevs som ett.

Det är en fin tanke, men när blir ett företag egentligen ett?

Vad vi på Wexxa har upptäckt kring det här, är att nätverksperspektivet ofta saknas som en del av den strategin, vilket vi finner konstigt. Den transformation till effektiva maskiner som företag genomgått, har lett till att många jobbar silo-orienterat – för att kunna ägna sig åt business-as-usual med minsta möjliga resursåtgång.

Det här leder ju i sin tur till att visionen ett företag motarbetas starkt, då varje enskild silo i företaget anammar sin egen kultur, och flera av de negativa effekter vi förknippar med dåligt samarbete uppstår i gränslandet mellan silorna.

Här ligger nyckeln, tror vi på Wexxa, att förstå att effektivitet (efter engelskans effectiveness, inte efficiency) uppstår bortom de kontakter och flöden som finns i organisationsschemat. Det behövs fokuseras mer på rätt utbyte över organisatoriska gränser, vilka aktiviteter, relationer, kunskaper ökar företagets effektivitet som helhet, för att maximera resurser under banderollen “One Company”. OneCompany (1)

Det är många som trycker starkt på att organisations-silos måste brytas ner och att företag måste börja fungera som nätverk. Jag vill vara lite mer försiktig än så. Varför finns silos? Jo, för att vi har skapat dem, för att kunna göra business-as-usual så effektivt som möjligt. Att säga att silos är onda är att förenkla situationen för sig själv. Det vi borde diskutera istället är hur vi kan skapa parallella strukturer som inte ersätter, utan kompletterar silorna. Vi på Wexxa brukar säga att det inte finns bra eller dåliga nätverk, utan att nätverket ska passa syftet.

Sitter du nu där och funderar på hur det ser ut på ditt företag? Finns det en vi-och-dom-känsla mellan funktioner? Håller personer på kunskap och erfarenheter för att skydda sig själva? Finns det motstånd mot att anamma förslag och erfarenheter som kommer från andra funktioner?

Då är inte silorna ditt största problem. Här kan nätverksperspektivet bidra med den informationen du behöver för att bygga strategiska kopplingar mellan silorna, och påbörja resan mot ett företag.

One thought on “Under banderollen ‘One company’

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s