Vem ansvarar för negativa effekter av ”Innovationer”?

Innovationer uppstår i alla delar av en organisation och utanför företaget. Jag har tidigare belyst det viktiga perspektivet av mångfald för att förbättra Innovationsförmågan. Det är en viktig insikt att skapa sig för att Innovativa idéer ska bli lyckade men vad händer med Idéer som implementeras men som inte håller måttet, vem tar ansvar för dessa?

En vedertagen framgångsfaktor för Innovation är att misslyckanden måste tillåtas och det instämmer jag i, men hur ska misslyckandet hanteras. En viktig källa till Innovation är idag kunderna. Men Innovationen går igenom flera led för att kvalificeras, utvecklas och implementeras -vilket gör att den passerar genom filter i form av bristande information, tolkningar, otillräcklig kunskap och komplexa beslutsprocesser. Som Boston Consulting Group beskriver, behöver strukturer förenklas för att minska komplexiteten i arbetssätt. Av precis den anledningen blir kollaboration ett så viktigt instrument att ha med när Innovationsförmågan ska förbättras. Detta är för de flesta klart, men något det inte så ofta talas om är vikten av effektiv kollaboration, vilket behövs för att säkerställa att ansvaret för en innovativ lösning hanteras hela vägen till kund -eller som BCG uttrycker det i sin regel; “Shadow of the future”.

De menar att den som kommer upp med en ny produkt eller tjänst också är den som tar ansvar för vad som händer längst ut i kundledet, exempelvis i kundtjänsten. I dessa situationer är Kollaboration en viktig central del i den Innovativa förmågan för att säkerställa att medarbetare från t.ex. produktutveckling och kundtjänst kan ta gemensamt ansvar för att hantera situationer som uppkommer i kundtjänsten.

För att säkerställa att företaget blir responsivt måste man arbeta med att sänka kollaborationsbarriärer, som t.ex. “Not Invented Here”-syndromet. Det kvarstår i praktiken och ett område är hur innovation belönas för själva idéen isolerat från ex om kundtjänsten blir nerringd pga. någon brist i produkten. Ledare borde därför arbeta med att hitta incitament för Innovatörer som sträcker sig hela vägen så att Innovatören får ta ansvar för om det smäller men även bli belönad när innovationen håller hela vägen.

Vilket ansvar har Innovatören i er organisation för det slutgiltiga resultatet?

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s