Integratörer skapar tillväxt av Innovationen

Har du någonsin hört företagsledare säga att de inte behöver förbättra sin Innovation, eftersom de anser sig vara klara? Nej givetvis inte, utan det är något som ständigt är en het fråga och verkar vara hetare än någonsin. Får företag ut effekten av initiativ kring Innovation?

När det pratas om Innovation så är det ofta ett fokus på generering av Idéer och det är givetvis en vital del för Innovation. Företagens innovationsförmåga består inte bara av hur många idéer vi skapar utan hur vi tar fram dem. Är idén skapad av ett nätverk med mångfald eller i ett heterogent nätverk? Vår erfarenhet är att det dessutom är mycket viktigt att Innovationsnätverken innehåller integratörer för att nå önskad effekthemtagning genom att gå från idé till lyckad implementering. Det är för många idéer där implementationen inte fullföljs.

För att öka företagets förmåga behövs därför att det identifieras medarbetare som kan agera integratörer mellan idéskapande och implementering av idéer. Integratörer bör både ha egenskapen av en specialist eller i vilket fall stort intresse för iden samt ett nätverk som innebär att de kan påverka medarbetare i organisationen och/eller kunder för att innovationen ska implementeras med lyckad effekthemtagning. Det är inte alltid naturligt att identifiera medarbetare som kan ta den informella ledarrollen. Dessutom ökar påverkan om dessa integratörer och ambassadörer (promotor i bilden, nedan) nomineras av kollegor eller kunder.

 ambassadörer

Genom att analysera företagets Innovationsnätverk(bilden nedan.) kan ledare identifiera dessa identifiera ambassadörerintegratörer respektive ambassadörer och därmed öka företagets Innovationsförmåga. Enligt studier av Boston Consulting Group har dessa innovatörer en viktig egenskap i organisationer som vill minska komplexiteten i organisationen och generellt förbättra företagets kollaborativa förmåga. Att identifiera integratörer är också viktigt för att ledningen ska kunna hantera risker och minska sårbarheten, om nyckelpersoner lämnar företaget innan implementationen har nått ”The Tipping Point, som Glaswell beskriver, the moment of critical mass”.

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s