Kan Yammer reducera komplexiteten i er organisation?

Företagsledare strävar i allt större utsträckning efter enkelhet. Som jag skrev i en tidigare blogpost, kan ett steg vara att, istället för att införa kostsamma mellannivåer i en organisation, tillsätta integratörer, med funktion att sammanlänka företagets affärsprocesser. Teknisk utveckling skapar också nya förutsättningar för nya roller, som integratörer, att vara effektiva. Verktyg som Yammer ger integratörer bättre förutsättningar att effektivt integrera verksamheten. Genom att identifiera rätt personer för rollen och skapa en struktur för hur de kan använda verktyg som Yammer, kan skalbarheten för enskilda medarbetare arbete öka betydligt.

Om företag inför sociala nätverksverktyg som Yammer och ger integratörer förmågan att skapa nya arbetssätt kan komplexiteten i matrisorganisationer och mellan organisatoriska lager reduceras avsevärt och onödig koordinering elimineras med minskade kostnader som följd.

En viktig princip för att implementera effektiva nätverkets är designen skapas utifrån den önskade effektmålet. Strukturen för Yammernätverket är en av de framgångsfaktorer som behöver beaktas, för att ersätta den traditionella organisationsstrukturen med moderna nätverk, där produkter som Yammer skapar den önskade förmågan.

Använder er organisation verktyg som Yammer för att skära bort onödiga mellanled? Har kan ni minska kostnaden och koordinergsbehovet för att förenkla kollaboration i er organisation?

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s