Minska komplexiteten i er organisation genom att tillsätta integratörer

Jag har under senaste tiden haft flera dialoger med företag som har målsättningen att förenkla hur de arbetar. Många företag har infört komplexa organisationsstrukturer som idag upplevs i det närmaste obsoleta.

Det uppstår ofta konflikter mellan kundnära processer, som behöver vara responsiva mot kunder och omvärld, och mer standardiserade processer av den mindre kostsamma typen back office.

För att förhindra dessa konflikter, inför många företag mellannivåer i sin organisationsstruktur, med uppgift att översätta front till back office.

Företag behöver förenkla och helst komma bort från komplexa strukturer och underlätta informations- och kunskapsspridning och beslutsfattande i organisationen. Ett sätt att minska komplexiteten är att införa roller, som ska agera som integratörer och som kan ersätta kostsamma mellannivåer.

Integratörsrollen

Dessa individer är oftast in chefer utan har andra positioner som ger förtroende och kunskap. Det leder till färre gränssnitt att överbrygga och mindre “overhead” kostnader och en enklare modell för samarbete.

Genom att analysera organisationens samarbetsmönster kan ledare identifiera, utveckla och tillsätta integratörer, som kan etablera effektivare samarbetsmodeller och som resulterar i en reducerad komplexitet i dagens matrisorganisationer.

Företag kan därmed ta ett steg mot en enklare organisation, genom att ersätta kostsamma mellanlager med effektiva integratörer.

Vet ni var ni har personer som kan agera integratörer i er organisation?

4 thoughts on “Minska komplexiteten i er organisation genom att tillsätta integratörer

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s