Innovation kräver rätt samarbete

En ofta förekommande, i mina ögon felaktig, uppfattning är, att ju mer vi kommunicerar, desto bättre samarbete får vi. Tiden är vår nya valuta och den är knapp, vilket ställer höga krav på effektiv och affärsnyttig kommunikation och samarbete i organisationer. För att vara innovativa måste vi interagera med rätt personer beroende på sammanhang och syfte. Genom samarbete mellan individer som har olika perspektiv och erfarenheter ökar förmågan till innovation.

innovationsnätverk

Många organisationer ser ut som den högra delen av grafen, där det finns en stor interaktivitet mellan medarbetare inom den egna organisationen och väldigt lite utanför. Detta samarbetsmönster riskerar att begränsa innovationsförmågan i företag även om det finns frekventa samarbeten. Motsatsen är vänstra delen av grafen där samarbete sker mellan flera affärsområden. En av de rädslor många har för samarbete över traditionella gränser är att avslöja sin egen oförmåga eller att egna förslag inte är hållbart när de granskas från ett alternativt perspektiv. Därför uppstår ofta fel typ av samarbete, som tar kostsam tid i anspråk och som inte ger önskat resultat. Vår erfarenhet är att innovationsdrivna företagsledare behöver, för fler lönsamma idéer, skapa sig en bättre insikt i hur deras samarbetsmönster ser ut för att därmed öka förmågan till rätt mångfald i samarbetet som ökar innovationskraften i företaget.

2 thoughts on “Innovation kräver rätt samarbete

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s