Väntetider sänker utvecklares produktivitet men Sociala Nätverk kan förkorta väntan och öka produktiviteten med 15 %

En ofta förekommande brist för att organisationer att bli mer ”lean” och agil är att det ofta uppstår flaskhalsar som skapar väntetider i flödet. I en undersökning av Electric Cloud beskriven av IDG uppges det att utvecklare tappar nästan 10 timmar per vecka i väntetid. Dessutom uppges att nästan 7 timmar per vecka spenderas på samarbete och brainstorming och nästan lika mycket på e-mail och möten. Inget nytt men utveckling är en kreativ och kunskapsintensiv aktivitet som kräver mycket interaktivitet, det är inte enkelt att optimera.

I ett lean perspektiv är flaskhalsar en ofta förekommande orsak till att väntetider uppstår och i kunskapsintensiva organisationer är flaskhalsen ofta individer eller grupper av medarbetare som blir bromsklossar för utvecklingen.

Ett steg för att öka produktiviteten och effektiviteten för utvecklare är att analysera deras samarbetsnätverk och identifiera flaskhalsar (se bild) i utvecklares samarbetsnätverk samt hur mycket tid som förloras i specifika flaskhalsar.

flaskhasls

Resultatet är att identifiera dessa flaskhalsar samt vad det kostar organisationen.

För utvalda aktiviteter och områden kan därmed sociala nätverk av typen Yammer implementeras som kan förkorta ledtider och öka produktiviteten.

McKinsey har in sin undersökningestimerat att Sociala verktyg kan öka produktiviteten kan ökad med 20-25% med hjälp av Sociala teknologier. Om vi bara tar den tid av utvecklarens tid som enligt ovan är kopplad till väntetider och annan interaktivitet är det en produktivitetsöknings för utvecklare på 10-15 %.

Är flaskhalsar ett problem för effektiv utveckling? Vet vi hur vi ska identifiera och kvantifiera de mest kritiska flaskhalsarna som ger potential till att öka produktiviteten? Hur kan sociala nätverk struktureras i organisationen och med samarbetspartners för att ge utvecklarna förutsättningar att minimera väntetiden?

För utmanande IT-avdelningar ger  svar på dessa frågor förutsättningar som leder till kostnads och effektivitetsförbättringar och inte minst en snabbare Time To Market .

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s