Nyckeln till snabbare etablering av Sociala Nätverk

I tisdags var vi med på ett riktigt bra event Microsoft Social Summit. Dagen arrangerades av Microsoft med många bra talare i en bra lokal med många besökare på plats. Som utställare var det intressant att lyssna på vad besökare och presentatörer var intresserade av.

Ett intresse var att skapa rätt engagemang i sociala nätverk och flera nämner att det är viktigt att använda rätt personer att driva nätverken. Min reflektion är hur få, som hade någon tydlig metod för, hur de i organisationen ska identifiera rätt ambassadörer för att effektivt lansera, implementera och utveckla ”Enterprise Social networks”. Många använder traditionellt att de utpekas av chefer eller mellanchefer, men det är svårt att, utan data och verktyg, identifiera de nätverksstrukturer som de behöver förstå för att hitta rätt ambassadörer. I McKinseys artikel – ”Tapping the power of Hidden influencers” visar de flera exempel på att många företagsledare och förändringsledare missar att identifiera dessa ambassadörer som är så viktiga.

Vår erfarenhet är att en av de viktigaste nycklarna är just att identifiera och engagera ambassadörer vid etablering av ”Enterprise Social Networks”. Därför har vi integrerat en analys för att identifiera ambassadörer när vi implementerar sociala nätverk.

brygga i nätverk
Identifiera potentiella ambassadörer I nätverket
ambassadörer
Engagera rätt medarbetare som ambassadörer

Vad är era erfarenheter i att identifiera ambassadörer i er organisation?

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s