Ny typ av uppföljning krävs vid införande av ett öppet och aktivitetsbaserade kontor

När medarbetare hade en standardiserad arbetsplats kunde chefer och ledare, på ett informellt sätt, skaffa sig insikt i hur medarbetare interagerar och samarbetar med varandra, eftersom medarbetaren då var fysiskt närvarande på kontoret.

Den tiden är förbi och annan uppföljning måste till. Precis som Microsoft förespråkar i artikeln Det är bra att jobba hemma så behöver företag skapa arbetssätt som sträcker sig utanför kontoret både avseende flexibiliteten i arbetsplatsen, dvs hemma vid köksbordet, hotell lobbyn eller kontoret, men även för att dra nytta av kunskapssynergier som finns i globala organisationer.

Att observera medarbetares beteende genom att de är inne på kontoret när de arbetar, är i dagens arbetsklimat ohållbart. Ledare behöver istället nya sätt att följa upp hur medarbetare samarbetar och interagerar med varandra.

En ny typ av uppföljning behövs, som mer fokuserar på samarbetet mellan medarbetare och interaktivitet oavsett på vilket sätt det sker eller vilka verktyg som används. Målet är att säkerställa att medarbetare med tillgång till den flexibla arbetsplatsen utvecklar och skapar de samarbeten och kontakter, som behövs för att återanvända kunskap, engagera andra medarbetare och effektivisera det operativa arbetet, inte bara för sig själva, utan även för sina medarbetare. En risk som behöver bemötas med det flexibla arbetssättet organisationens produktivitet uteblir till förmån för den att individen optimerar utifrån sitt egna arbete.

Det finns idag många verktyg som organisationer kan använda, som exempelvis från Microsoft Lync, Yammer, Office 365 etc. Med införande av dessa verktyg, tillsammans med det nya aktivitetsbaserade kontoret, behöver principer för arbetssättet, uppföljning och styrning förändras, så att det kollektiva samarbetet går åt samma håll, trots att det enskilda arbetet sker på olika fysiska platser.

One thought on “Ny typ av uppföljning krävs vid införande av ett öppet och aktivitetsbaserade kontor

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s