Myt #3. Vi känner till vilka som ingår i våra nätverk

Jag, Tove Östlund, gästbloggar här på Wexxa´s blogg. Med stöd i forskning och expertis reder jag ut myter om nätverk och ledarskap. Detta är det tredje och sista blogginlägget i serien.   Vi tror oss veta vilka personer vi kan vända oss till i olika situationer. Magkänslan säger oss var vi har förtroende för att… Continue reading Myt #3. Vi känner till vilka som ingår i våra nätverk

Myt #2. En bra ledare skall vara extra involverad och central i nätverket (5min)

Jag, Tove Östlund, gästbloggar här på Wexxa´s blogg. Med stöd i forskning och expertis reder jag ut myter om nätverk och ledarskap. Detta är andra inlägget i en serie av tre blogginlägg. Det kan vara tufft att hinna med alla möten, svara på mejl och telefonsamtal. Som ledare är du kanske redan involverad i många… Continue reading Myt #2. En bra ledare skall vara extra involverad och central i nätverket (5min)

Myt #1. Framgångsrika ledare har stora nätverk (5min)

Jag, Tove Östlund, gästbloggar här på Wexxa´s blogg. Med stöd i forskning och expertis reder jag ut myter om nätverk och ledarskap i en serie om tre blogginlägg. Här kommer det första.   Vi har hört det många gånger förut, nätverkande är oerhört viktigt för framgång. Vi matas med tips och trix för hur vi… Continue reading Myt #1. Framgångsrika ledare har stora nätverk (5min)

Säkerställ de viktigaste konsultintäkterna

Personalomsättningen i konsultbranschen är hög, lojaliteten låg och nya affärsmodeller samt the GIG economy sätter företagsledare i konsultbranschen under stor press. Högt upp på prioriteringslistan står för många att behålla konsulterna för att minimera intäktsrisker. Hur ska du säkerställa konsultintäkter under 2017? Vad händer om konsulterna som drar in mest intäkter slutar? Konsulter med hög… Continue reading Säkerställ de viktigaste konsultintäkterna

Företagsförvärv – “people integration” behöver en SMART analys för högre ROI

För företag i flera branscher är det svårt att växa organiskt. Det blir naturligt med förvärv av kompletterande bolag för att öka innovationsförmåga, kostnadssynergier eller en bredare produktportfölj. I förvärv så hävdas ofta att man köper ”know-how” och den viktigaste tillgången medarbetarnas kompetens, relationer och erfarenhet. Ofta förbises dock detta. Trots att det är just… Continue reading Företagsförvärv – “people integration” behöver en SMART analys för högre ROI

Undvik att Collaboration leder till risker

För att stärka konkurrenskraften satsar företag på strategier för ökad innovation, flexibilitet för kortare ledtider, ett enat kundfokus etc. För att exekvera dessa strategier är collaboration en viktig förmåga. Frågan är –vet ledare hur collaboration ska prioriteras för att öka konkurrenskraften och minimera risker? Eller finns det risker som gör att organisationen tappar fotfästet? Som… Continue reading Undvik att Collaboration leder till risker

Insidan håller inte vad utsidan lovar

Digitalisering, global organisationer, lokala behov, ökad specialisering etc ställer allt större krav på dagens företag och organisationer. Nya förutsättningar har ofta skapat en stor komplexitet i hur företag är organiserade som leder till ökade kostnader och missade synergier. Strategier för ökad konkurrensförmåga/effektivitet bygger ofta på ökad samverkan och att medarbetarna agerar som en samstämmig orkester. Det… Continue reading Insidan håller inte vad utsidan lovar

Digitalisering stöder förändringsledning

Digitalisering skapar nya möjligheter till att driva förändring. Digitalisering är nödvändigt, dels för att förändringsprogram ska kunna levereras i tid och för att nå det önskade resultatet av förändringen. Utmaningen växer också kontinuerligt, då förändring är ett konstant tillstånd medarbetare befinner sig i. Många förändringar är ofta av komplex natur och berör flera delar i… Continue reading Digitalisering stöder förändringsledning

Finns risken att kompetens förloras med ett aktivitetsbaserat kontor?

Vi arbetar i ett aktivitetsbaserat kontor och likt många andra företag och organisationer som klassas som kunskapsintensiva organisationer inför flexibla och aktivitetsbaserade kontor det ger oss många möjligheter och fördelar. Vi vet från undersökningar och forskning, ex McKinsey, att kunskapsarbetare lägger > 70% av sin tid på interaktivitet med andra för att få sina arbetsuppgifter utförda. Vi vet också… Continue reading Finns risken att kompetens förloras med ett aktivitetsbaserat kontor?

Från funktionell optimering till effektiva samarbetsmodeller

När dagens organisationsmodeller skapades var de influerade av ett linjärt optimeringsarbete likt det som var effektivt under industrialiseringen. Idag diskuteras ofta hur vi ska bryta upp siloorienterade organisationer som är en konsekvens av resursoptimering per ”produktionslina”. Hur ska detta genomföras för att inte tappa den effektivisering som silon hjälp till att skapa? Nu är företagens omvärld… Continue reading Från funktionell optimering till effektiva samarbetsmodeller